FREECALL 二岸簡訊中心
 
  設為首頁        加入最愛        新手上路   4 會員登入   4 註冊 登出
 首   頁  發送簡訊 買 簡訊點數 帳戶中心 簡訊API  
連結文字:  FREECALL雙向簡訊0.85元起   FREECALL簡訊發大陸0.69元起
連結圖片:               
  
連結語法:
Logo交換 歡迎各大網站交換鏈結,請Email : 客服聯絡 告知(註),FREECALL會盡快幫你鏈結,
不過必需也要放上本站的鏈結! (嚴禁 情色、賭博、貸款)

註: 請 客服聯絡   或 MSN:fcservice@hotmail.com.tw 告知:
 (1)網站名稱  (2)網站連結Url (3)Logo{圖檔120*40像素}Url (4) 網站說明
聯絡我們   |    關於我們   |    新手上路   |    操作指南  |   交換連結   |